price list

The price list of eliko.web.studio

2024

כל המחירים הם על פי הבנת הסטודיו את הפרוייקט, יתכנו שינויי מחירים בהגשת הצעת המחיר | עד 2 סקיצות או עד 3 סקיצות (לפי נהלי הסטודיו) | eliko.web.studio שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים והתנאים בכל עת | לעסקאות ריטיינר ינתנו עד 15% הנחה | ט.ל.ח

עיצוב גרפי

כל המחירים הם על פי הבנת הסטודיו את הפרוייקט, יתכנו שינויי מחירים בהגשת הצעת המחיר | עד 2 סקיצות או עד 3 סקיצות (לפי נהלי הסטודיו) | eliko.web.studio שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים והתנאים בכל עת | לעסקאות ריטיינר ינתנו עד 15% הנחה | ט.ל.ח

תודה שאישרת את הצעת המחיר!

לא צויין כתובת מייל

סך תשלום ראשון (מקדמה) 30% מסכום העסקה הינו:

בפרוייקטים של עיצוב גרפי או/ו פרוייקטים שלא עולים מעל לסכום של 2000₪, התשלום לא יתחלק לפעימות אלא התשלום יושלם בפעימה ראשונה או יתחלק לשתי פעימות על פי הסיכום בטלפון או בהודעות

העברה בנקאית

בנק – ONE ZERO (18)
סניף – ראשי (001)
חשבון – 202003116
ע"ש – אליהו כהן

תשלום באפליקציות

bit/PayBox
במספר טלפון 0503528688